Kopplingsset 6 MM

Kopplingsset 6 MM

Kopplingsset

LD-nummer

471214

Beskrivning

Kopplingsset att koppla ihop olika delar av Runpotecs rörålar/rörmaskar.

E-nummer

E-nummer

4201691