Spännback

Spännback

Kilspännbackar För stål- Cu- och FeAl-lina

LD-nummer

2256

Beskrivning

Linspåret i kilhuset är V-format och spåret i kilen har formen av ett cirkelsegment. Låsbulten är försedd med spärrstift, som hindrar bulten att falla ur. Linspåret kan friläggas helt. Huset är tillverkat av aducergods, kil och låsbult av högvärdigt stål med härdade glidytor.

Passar för: Stål- o Cu 35-150 mm2 FeAl 49-147 mm2

Egenskaper

Teknisk data

Max last

15 kN

Vikt

1,60 kg

E-nummer

E-nummer

1657347

Alternativ