SKALVERKTYG MULTI 3 I 1

SKALVERKTYG MULTI 3 I 1

Skalverktyg för yttermantel, halvledare och pexisolering

LD-nummer

4460

Beskrivning

Detta är ett multiskalverktyg som i ett och samma verktyg kan skala yttermantel, halvledare samt pexisoleringen. Fungerar på kablar med en ytterdiameter på 16-58 mm. Halvledarens tjocklek skall vara i spannet 0,4-1,4 mm och pexen upp till 7 mm.

E-nummer

E-nummer

1661987