Tillbehör och reservdelar till 9 mm Ø

LD-nummer

4553

Beskrivning

9 mm Ø (M12) Ändrulle till 4551