Tillbehör och reservdelar till 9 mm Ø

LD-nummer

4552

Beskrivning

9 mm Ø (M12) Gängad ände M12