SPÄNNINGSPROVARE, PENNA

SPÄNNINGSPROVARE, PENNA

Spänningsprovare, ej kontakt penna

LD-nummer

9125

Beskrivning

Spänningsprovare för att kontrollera spänning utan att komma i kontakt med den spänningssatta delen (kabel, vägguttag, elcentral etc). Indikerar med på ljud- och ljussignal olika färger beroende på spänningen, den blinkar rött vid spänning upp till ca 48 V och lyser med ett konstant rött sken vid spänning över ca 48 V. Område 12-1000 V AC (ej likström). Försedd med automatiskt avstängning för att spara batteri. Drivs av 2 st AAA-batterier.

E-nummer

E-nummer

4201885