Skärtrissa till linavkärare

Skärtrissor till Linavskärare LD 1170

LD-nummer

1170952

Beskrivning

Skärtrissor Skärtrissor till Linavskärare LD 1170 Linarea/typ Al-linor Diameter 52