Rötskadeborr
Rötskadeborr
Rötskadeborr

Rötskadeborr

Rötskadeborr

LD-nummer

1577

Beskrivning

Används för att ta reda på kvaliteten hos träd och stolpar. Vid borrning bildas en borrkärna på 5mm Ø i pipan. Denna tas ur med hjälp av utdragaren och kontrolleras.

E-nummer

E-nummer

1653800