Lastfrånskiljare NPS-EASY-K5

Lastfrånskiljare NPS-EASY-K5

Lastfrånskiljare NPS-EASY-K5 med brytkammare

LD-nummer

NPS-EASY-K5

Beskrivning

Lastfrånskiljare för friledningsnät och stolpstationer. Vid en högsta driftspänning på 24 kV har den en brytförmåga på 630 A. Frånskiljaren är lätt och enkel att montera eftersom den levereras i två delar och endast väger 44 kg. Den lämpar sig vid nybyggnation och frånskiljarbyte. Levereras med polelement och regelfästen monterade och inställda på två profiler som sammanlänkas vid montering på regel.Lastfrånskiljare med brytkammare gör det möjligt att lokalisera fel genom sektionering så att man snabbt kan sätta in resurser för avhjälpande. Tillslag med brytkammaren kan göras ett flertal gånger mot last utan att prestanda förloras. Lastfrånskiljaren är framtagen och provad tillsammans med ABB:s fjärrstyrda motormanöverdon. Samma fäste för vertikal och horisontell installation.

Fästet passar 100,140 och 160mm regel.

Brytkammaren är ”torr” d.v.s. brytmediet är luft i stället för olja. Den uppfyller kraven enligt internationell standard IEC 129 och SS 428 12 00 och i tillämpliga delar, IEC 265-1

Förutom frånskiljare ingår.

- Handmanöverdon UEKE3B1

- Manöverrör 2x4m

- Stångisolator NPSZJ30

- Stångstöd NPAZL9

E-nummer

E-nummer

0635365