Kvistsax

Kvistsax

Kvistsax

LD-nummer

1041

Beskrivning

För grenkvistning av max 35 grova grenar. 4ggr utväxling med block. 11m draglina.

Egenskaper

Teknisk data

Längd

420 mm

Bredd

200 mm

Vikt

1,0 kg

E-nummer

E-nummer

1652862