KAPSAX MED KUGGMATNING

KAPSAX MED KUGGMATNING

Kapsax med kuggmatning för bästa kraft

LD-nummer

1176

Beskrivning

Kapsaxen har en ratt för att på ett snabbt sätt vrida in skären mot det som skall klippas, därfter så använder man handtagen som har kuggmatning för att få bästa kraft. Handtagen är illverkade i förstärkt glasfiber för att spara vikt. Kapsaxen klipper koppar-, eller aluminiumkabel upp till en diameter om 57 mm. FeAl upp till en diameter om 32 mm och staglina upp till 11 mm i diameter samt wire upp till 16 mm.

E-nummer

E-nummer

1661993