Kabelfäste

Kabelfäste

Kabelfäste

LD-nummer

309649-A

Beskrivning

Kabelfäste i aluminium för förankring av kablar i stolpe. Med ett utrymme på ca 200mm mellan stolpe och kabel ges ett gott utrymme för stolpskor vid klättring. Passar för kabeldimensioner från 20-90mm.

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

0630806