Gnistgap

Gnistgap

Tillbehör NPF24B2

LD-nummer

NPAP3/3

Beskrivning

Gnistgap för NPF24B2

E-nummer

E-nummer

0635356

Alternativ