Dragstrumpa

Dragstrumpa

Dragstrumpa för optorör / kabel 40mm

LD-nummer

4281

Beskrivning

Specialstrumpa med 4 strumpor som går samman i en och samma dragögla. Finns för 32 mm resp 40 mm kabel.

Egenskaper

Teknisk data

Gripområde

40 mm

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

1653838

Alternativ