Tillbehör och reservdelar tillbehör 4,5 mm Ø (M5)

LD-nummer

450103

Beskrivning

4,5 mm Ø (M5) Ändtopp med fjäder