Tillbehör och reservdelar tillbehör 4,5 mm Ø (M5)
Tillbehör och reservdelar tillbehör 4,5 mm Ø (M5)
Tillbehör och reservdelar tillbehör 4,5 mm Ø (M5)

Tillbehör och reservdelar tillbehör 4,5 mm Ø (M5)

LD-nummer

450101

Beskrivning

4,5 mm Ø (M5) Ändtopp med hål