Tillbehör och reservdelar till 9 mm Ø

LD-nummer

4555

Beskrivning

9 mm Ø (M12) Skarvdel, lekare