Tillbehör och reservdelar till 6 mm Ø (M5)

LD-nummer

450406

Beskrivning

6 mm Ø (M5) Schakel till 450401