Tillbehör och reservdelar till 6 mm Ø (M5)

LD-nummer

450403

Beskrivning

6 mm Ø (M5) Ändtopp med fjäder M5