Smältsäkringar

Smältsäkringar SMIA-KR

LD-nummer

SMIA-KR50

Beskrivning

SMIA-KR där R betyder reflex, är en säkring med reflexer dolda inuti "strumpan" som täcker smälttråden. Tanken är att man vid felsökning i mörker, på långt håll med hjälp av en lampa ska kunna se om säkringen har löst ut. Säkringen ska fästas med den färgmärkta delen i den övre utkastarfjädern. "Strumpan" ska då täcka smälttråden till den nedre kontakthylsan. I detta läge ska man vid kontroll i mörker inte se någonting utom själv säkringen. Om säkringen löst kommer dess övre del hänga i den övre utkastarfjädern. I den nedre utkastarfjädern blir då reflexen blottlagt och kommer att tydligt lysa i sken av en lampa. SMIA-KR är färgmärkt enligt norm och även med siffror. Anslutningsledarna är av mjuk kopparfläta med förtennade ytterändar. Smälttråden är innesluten i icke antändligt material. Mycket lätt att montera. Standardförpackning om 12st.

E-nummer

E-nummer

2054598