Löpjordningsdon
Löpjordningsdon
Löpjordningsdon

Löpjordningsdon

Löpjordningsdon

LD-nummer

2450

Beskrivning

Vid lindragning med maskin, speciellt vid linbyten, där linorna deras över isolerande linvagnar (t.ex placerade på isolatortoppen) kan den statiska uppladdningen i linorna bli stor. Speciellt till en spänningsförande kraftledning. Vårt löpjordningsdon använda för avledning av denna uppladdning och passar således olika linor, även linor med skarv. Som standard har donet en 5m lång, 25mm2 isolerad Cu-lina med jordningsklämmor i både ändar, samt förankringslina. Det erfordras även en jordningsskruv, LD 1500.

E-nummer

E-nummer

1659482

Tillbehör