Linsträckare, extra gaffelklämma

Linsträckare, extra gaffelklämma

Extra gaffelklämma, avsedd för LD 2304

LD-nummer

2310

Beskrivning

Extra gaffelklämma att användas tillsammans med tirvit vid ihopsättning av linor t.ex vid skarvning.

Tillbehör