Isolerade momentnycklar

Isolerade momentnycklar

Momentnyckel T-handtag 1000 V Moment Nm 15

LD-nummer

172403

Beskrivning

Momentnyckel med T-handtag och 1/2" fyrkantknapp. Momentet är fast förinställt från fabrik (8, 15 eller 20 Nm). Hylsorna låses och lossas med manöverratten på handtaget.