Fundamentriktare

Fundamentriktare

Riktningsverktyg för stolpfundament.

LD-nummer

9203

Beskrivning

Detta verktyg används för att rikta in och sätta fundament så att lampstolpen står helt lodrätt. Fundamentriktaren är ett mycket omtyckt verktyg som gör arbetet enkelt och dessutom spar tid. Leverreas med utbytbara bottenringar i dimensionerna 133, 165 & 219 mm. För fundament LM-3, MEAG, HS, MEAG-AJ och HSJ

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

1653313

Alternativ