Fundamentriktare

Fundamentriktare

Riktningsverktyg för stolpfundament.

LD-nummer

9202

Beskrivning

Detta verktyg används för att rikta in och sätta fundament så att lampstolpen står helt lodrätt. Fundamentriktaren är ett mycket omtyckt verktyg som gör arbetet enkelt och dessutom spar tid. Levereras med utbytbara bottenringar i dimensionerna 75, 108 & 133 mm. För fundament LM-2, MEAG & HS.

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

1653312

Alternativ