Dragstrumpa

Dragstrumpa

Dragstrumpa för kabel med bärlina 70 mm

LD-nummer

4270

Beskrivning

Dragstrumpan består av innerstrumpa för bärlina, ytterstrumpa för fasledare, dragkon och lekare. Jämnt drag i bärlina och fasledare erhålls genom att ytter- och innerstrumporna är sammankopplade i dragkonen.

Egenskaper

Teknisk data

Max last

8 kN

Längd

1200 mm

Vikt

0,7 kg

Gripområde

70 mm

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

1653840

Alternativ