Dragstrumpa

Dragstrumpa

Dragstrumpa för optorör / kabel 32mm

LD-nummer

4280

Beskrivning

Specialstrumpa med 4 strumpor som går samman i en och samma dragögla. Finns för 32 mm resp 40 mm kabel.

Egenskaper

Teknisk data

Gripområde

32 mm

E-nummer

E-nummer innehavare

Fabriks AB Linjedon

E-nummer

1653837

Alternativ