Ändfäste typ 2, parafil

Ändfäste typ 2, parafil

Parafil ändfästen Ändfäste typ 2. justerbart

LD-nummer

6102

Beskrivning

Komplett. För att på bästa sätrt utnyttja de unika egenskaper som parafillinan har, utvecklades ett koniskt ändfäste av aluminium. Ändfästet kan även beställas i andra material, beroende på vilken miljö det ska sitta i.

E-nummer

E-nummer

0624649