Ändfäste typ 2, parafil

Parafil ändfästen Ändfäste typ 2 justerbart

LD-nummer

610103

Beskrivning

1st Schackel 105R, rostfri