Ändfäste typ 1, parafil

Parafil ändfästen Ändfäste typ 1

LD-nummer

610101

Beskrivning

1 sats ändfäste PCM 1 ton (inkl. tätningshylsa och tätningslock)