Alus-kil

Alus-kil

För att separera fasledarna.

LD-nummer

2512

Beskrivning

För att separera fasledarna vid avisolering och montage av klämmor och dylikt.

Egenskaper

Teknisk data

Längd

200 mm