Varningstejp

Varningstejp

Varningstejp "Får ej manöveras"

LD-nummer

5270

Beskrivning

Tejpen med text och symboler syns på långt håll, den är försedd med väl kompnerat adeshiv vilket medför att den är lätt att avlägsna med ändå motstår visst mått av väder och vind. Tejpen tillverkas i olika bredder/längder med symboler och text enligt bilder. Avspärrningsband används då större område behöver spärras av.

Egenskaper

Teknisk data

Längd

22 m

Bredd

25 mm

E-nummer

E-nummer

2988866