RETURRÄTT

Beställda produkter får returneras inom 14 dagar om de inte uppfyller era förväntingar, dock mot en returavgift om 30 % av varans värde. Returnerade varor får ej vara begagnade eller ha några skador. Vid retur så skall varan förpackas i originalemballage. Innan retur sker så skall Linjedon kontaktas för att erhålla ett returnummer. Ej lagerförda produkter omfattas INTE av returrätt.

Garanti

Vi säljer alla produkter med minst 1 års garanti, vissa produkter har upp till 3 års garanti. Alla garantier gäller i Sverige.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Din orderbekräftelse eller kvittens/faktura gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.