AB Linjedon har allt sedan företaget grundades 1981 tillhandahållit verktyg och redskap för kraftledningsbyggnation. Produkterna består av egna konstruktioner samt import av högkvalitetsverktyg från ledande tillverkare runt om i världen.

Sedan 2006 ingår i produktsortimentet även utomhusapparater för 10 – 36 kV såsom frånskiljare, säkringsapparter samt tillbehör till dessa.

Marknaden är i första hand Sverige med grossister, nätföretag och entreprenörer m.fl som kunder. Exporten som är en betydande andel av försäljningen går främst till de nordiska länderna men även till andra EU-länder samt länder utanför EU.

Historik

1981 Fabriks AB Linjedon startade sin verksamhet med fyra anställda/delägare varav Alvar Säker var en.

1983 Förvärvades inkråmet av Ciders Mekaniska Verkstad AB, Molkom där bla det välkända ”Betti-spelet” ingick.

1988 blev AB Linjedon helägt dotterbolag till ELLDE Linjemateriel AB som ägdes av Alvar Säker, VD i AB Linjedon.

1994 Förvärvades Industrireparationer i Eskilstuna AB som ett systerföretag till AB Linjedon. Företaget hade under ett antal år varit legotillverkare av ett antal produkter.

1997 förvärvades inkråmet av AUS- Redskaps AB, där bla stolpskor ingick i produktsortimentet.

1999 sammanfördes och fusionerades all verksamhet till Sollentuna i en och samma fastighet. Innan dess pågick verksamheten på flera orter, tillverkning i Eskilstuna och Täby samt lager, försäljning och administration i Sollentuna

2005 förvärvades inkråmet av Gävle Elmateriel AB med alla dess produkter där den mest kända är den roterande trumlyftaren.

2006 förvärvades Linjeprodukter i Motala AB som ett systerföretag. Företaget är specialinriktat på utomhusapparater för 10-36 kV, såsom linjefrånskiljare, säkringsapparater och därtill närliggande produkter.

2013 I maj tillträdde Patrik Säker VD-posten för AB Linjedon.

2016 Vid halvårsskiftet så gjordes en inkråmsöverlåtelse av verksamheten i Linjeprodukter i Motala AB vilket innebar att all verksamhet konsolideras till Fabriks AB Linjedon. Den 1 oktober så köpte Patrik Säker via bolag 100 % av aktierna i Fabriks AB Linjedon. Från detta datum är AB Linjedon ett helägt dotterbolag till Qvintum AB.

2019 I januari förvärvarar Qvintum AB och ELLDE Linjemateriel AB via ett gemansamtägt bolag en industritomt i Upplands Väsby. Målsättningen är att bygga en industrifastighet för Linjedons verksamhet med möjlighet att även inhysa externa hyresgäster. Projektering påbörjas och bygglov söks.

2021 I februari påbörjas byggnationen av fastigheten som kommer bli ca 2500 m2 stor varav Linjedon kommer förhyra knappt hälften av ytan.

2022 I februari gick flyttlasset från Sollentuna och Motala till Upplands Väsby.