Tillbehör, manöverrör

Tillbehör till USEFA 244G

LD-nummer

308076-C

Beskrivning

Manöver rör 3300mm