Handmanöverdon

Tillbehör till USEFA 244G

LD-nummer

UEKE2/1

Beskrivning

Handmanöverdon med lägeskopplare (3ö+3s)