Yttermantelskalare

Yttermantelskalare

Yttermantelskalaren

LD-nummer

4422

Beskrivning

För skalning av yttermateriel upp till 5 mm tjocklek. Skalar kabel som är mellan 25 och 60 mm i Ø. Skalaren består av ett justerbart skär samt en styrenhet, vilken justeras tills den ligger an mot kabeln. Skäret kan justeras steglöst från 0-5mm djup. Det kan ställas in för att rotera i spiralform för frammatning, eller rakt för att erhålla ett radiellt snitt. Skalaren fungerar ner till -10°.

E-nummer

E-nummer

1620221