Safe-cut, Kabelsax

Safe-cut, Kabelsax

"Safe-cut" Kabelsax kapar 95 mm Ø spänningssatta kablar.

LD-nummer

1166

Beskrivning

Enligt El Säkerhets Anvisningar (ESA): " Då förväxlingsrisk föreligger mellan kablar i mark skall kabel före arbetet punkteras eller kapas med särskilt verkyg". Med "Safe-cut" kapar du utan risk upp till 60 kV. (Testad och godkänd).

"Safe-cut" består av

· Kaphuvud

· Hydraulisk forpump med 10 m slang

· 5 m jordningskabel 25 mm2

· Förvaringslåda av plåt.

Slang och Olja är av icke ledande material, varför kapning av kablar där förväxlingsrisk föreligger kan ske. komplett enhet.

Egenskaper

Teknisk data

Vikt

22,0 kg

E-nummer

E-nummer

1621820