Säkerhetsvev S-vev

Säkerhetsvev S-vev

Säkerhetsvev "S-veven"

LD-nummer

3400

Beskrivning

Den är backslagsäker och fastsätts direkt på spelet utan extra tillbehör. Veven är "utvinklad" vilket innebär att den "går fri" vid grova stolpar och träd.

Egenskaper

Teknisk data

Vikt

2,0 kg

E-nummer

E-nummer

1655868

Tillbehör